bg

Safelamex® Ultra Güvenli Lamine Camlar


Üstün güç, süregelen güzellik...

Safelamex®, Dupont® SentryGlas® ara katmanlı laminasyona tabi tutulmuş üstün nitelikli lamine bir camdır. Safelamex® yüksek düzeyde güç, güvenlik, sağlamlık ve görünüm sağlamaktadır.

SentryGlas® Ionplast ara katmanı, geleneksel laminasyon materyallerinden beş kat daha güçlü yüz kat daha serttir. Bu tür bir güçle, cam, mimari uygulamalara yönelik olarak daha aktif yapısal bir unsur olabilmektedir. Böylece birkaç yıl öncesine kadar var olmayan tasarım olanaklarına da imkân tanınmış olur. Safelamex®, tüm gücü dikkate alındığında, yıllarca kullanımdan sonra bile netliğini korur.

SentryGlas® ile yapılan lamine cam, yük altında mekanik gerilmesi düşük olan ve kırılma sonrası çökme direncine sahip üstün bir kompoziti gibi vazife görür.

PVB gibi alternatif ara katmanlara göre daha güçlü ve dirençli olan Ionoplast, inşaat camı uygulamalarında yaygınlaşan bir seçenektir.

Safelamex